MENU

Subscribe to our Newsletter

Μετεωρολογικές Εφαρμογές

Η 3Δ Α.Ε. παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες μετεωρολογικής πληροφορίας, σχεδιασμένες έτσι ώστε να προσδίδουν επιπρόσθετη οικονομική αξία καθώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων οποιουδήποτε οργανισμού (ιδιώτες, αγρότες, επιχειρήσεις, οργανισμοί του δημόσιου τομέα όπως διεύθυνση πολιτικής προστασίας,γεωργικοί σύμβουλοι) με στόχο τη μείωση της αβεβαιότητας, του κόστους και την αύξηση των εσόδων τους.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προσαρμοσμένες και εξειδικευμένες προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις όχι μόνο για τις περιοχές όπου συμβαίνουν δυσμενή καιρικά φαινόμενα (π.χ. καταιγίδες ή χαλαζοκαταιγίδες) αλλά κυρίως για εκείνες τις περιοχές όπου αναμένεται να εμφανιστούν εν δυνάμει δυσμενή φαινόμενα στο κοντινό μέλλον.

Το επιχειρησιακό μας μοντέλο μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την πλήρη αξία της μετεωρολογικής πληροφορίας. Η 3Δ Α.Ε. διαθέτει ένα ιδιόκτητο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών με σκοπό την καταγραφή των υφιστάμενων καιρικών συνθηκών, ενώ έχει στο δυναμικό της έμπειρους μετεωρολόγους οι οποίοι λειτουργούν επιχειρησιακά, σε υπολογιστική δομή της εταιρίας, προγνωστικά μοντέλα καιρού. Ακόμα, μέσω των ιδιόκτητων ραντάρ καιρού, η 3Δ Α.Ε. χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται την ανεκτίμητη αξίας πληροφορία από τις καταιγίδες.

Η 3Δ Α.Ε. επομένως, κατανοώντας την ποικιλομορφία και τις τεχνικές απαιτήσεις των διαφόρων πηγών μετεωρολογικών παρατηρήσεων, των δεδομένων και των συστημάτων επεξεργασίας είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό να ικανοποιήσει τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της.

 

Ραντάρ καιρού


Η εταιρία κατέχει, εκμεταλλεύεται και ενσωματώνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από δύο (2) ιδιόκτητα C-Band ραντάρ καιρού τεχνολογίας Doppler, τα οποία είναι εγκατεστημένα στη Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία. Τα ραντάρ λειτουργούν επιχειρησιακά όλο το χρόνο και σε 24ώρη βάση και είναι ικανά να εντοπίσουν και να αναλύσουν υδρομετέωρα και κατακρημνίσματα (όπως βροχή, χιόνι, χαλάζι), ενώ είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την εξέλιξη και την πορεία των καταιγίδων. Η επιχειρησιακή τους χωρική κάλυψη είναι 200 km, το καθένα. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ζωντανών εικόνων, μηχανισμών προειδοποίησης και στατιστικών μελετών.

Στην περίπτωση βροχόπτωσης, το μετεωρολογικό ραντάρ μπορεί να ανιχνεύσει το σχηματισμό σωρειτόμορφων νεφών, να προσδιορίσει την ύπαρξη και το ποσό του διαθέσιμου νερού στα νέφη, ενώ είναι ικανό να υπολογίσει τον τύπο και την ένταση της αθροιστικής βροχόπτωσης (ασθενείς/ισχυρή/έντονη βροχή/χιόνι/χαλάζι). Επιπρόσθετα και στην περίπτωση καταιγίδας, δύναται η δυνατότητα εκτίμησης εάν πρόκειται για χαλαζοκαταιγίδα καθώς και του μεγέθους των χαλαζοκόκκων.

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ραντάρ καιρού είναι η ικανότητά τους όχι μόνο να παρακολουθούν το σχηματισμό και την πορεία μιας καταιγίδας σε πραγματικό χρόνο, αλλά και να αξιολογούν τη δομή της, να εντοπίζουν τα όριά της και να παρέχουν μια βραχυπρόθεσμη πρόγνωση για την κατεύθυνσή της.

 

Αριθμητικό σύστημα πρόγνωσης καιρού

Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού, η 3Δ Α.Ε. χρησιμοποιεί το σύστημα Weather Research and Forecasting Model (WRF). Πρόκειται για ένα σύγχρονο, "state-of-art" αριθμητικό σύστημα πρόγνωσης καιρού μέσης κλίμακας, το οποίο έχει σχεδιασθεί ώστε να λειτουργεί τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Στα χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνονται, δύο δυναμικοί πυρήνες, ένα σύστημα αφομοίωσης δεδομένων (3DVAR), ενώ η αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εκτέλεσή του, παράλληλα και την περαιτέρω επέκτασή του. Το WRF είναι κατάλληλο για ένα εύρος εφαρμογών σε διάφορες χωρικές κλίμακες, από δεκάδες μέτρα έως χιλιάδες χιλιόμετρα.

Η 3Δ Α.Ε. παράγει πενθήμερες (5) προγνώσεις καιρού για οποιαδήποτε περιοχή στην Ελλάδα (με υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση) και στην Ευρώπη, ενώ έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει την πρόγνωση στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Τα παρατηρητικά δεδομένα από διάφορες πηγές όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί και τα ραντάρ καιρού επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των τεχνικών μας και τη διαφοροποίηση των προαναφερθέντων υπηρεσιών μας.

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ποιότητα καθώς, παρακολουθούμε και επαληθεύουμε συνεχώς την επίδοσή μας με σκοπό να σας παρέχουμε ασυναγώνιστη ακρίβεια πρόγνωσης. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και τη διατήρηση ενός προτύπου με ποσοστό ακρίβειας πάνω από 97%, η 3Δ Α.Ε. ανέπτυξε αυτοματοποιημένους μηχανισμούς παρακολούθησης και αναθεώρησης της ποιότητας της πρόγνωσης σε καθημερινή βάση.

 Αυτόματοι Μετεωρολογικοί Σταθμοί


Η 3Δ Α.Ε. κατέχει και λειτουργεί ένα ιδιόκτητο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι στη Βόρεια Ελλάδα. Στόχος της εταιρίας είναι να επεκτείνει το υπάρχων δίκτυο ώστε να καλύψει περισσότερες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Η 3Δ Α.Ε. έχει στο δυναμικό της υψηλού επιπέδου μηχανικούς, πιστοποιημένους ώστε να συνθέτουν, εγκαθιστούν, λειτουργούν, βαθμονομούν και συντηρούν όλων των τύπων αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς (τυποποιημένους και μη). Η εταιρία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) όσον αφορά την εγκατάσταση, συντήρηση και βαθνομόνηση των αισθητήρων.

Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μετεωρολογικοί σταθμοί λειτουργούν βέλτιστα και την ίδια στιγμή να ελαχιστοποιήσουμε την απώλεια δεδομένων, έχουμε σχεδιάσει αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ειδοποίησης, οι οποίοι μας επιτρέπουν να ενεργούμε άμεσα όποτε χρειαστεί. Η 3Δ Α.Ε. διαθέτει ένα μεγάλο όγκο πρωτογενών δεδομένων αρκετών χρόνων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών, συγκρίσεις και συσχετίσεις με δεδομένα ραντάρ και περάτωση κλιματικών μελετών.

• Πρόγνωση καιρού (Περιοχική, επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δημοτικού Διαμερίσματος)
• Μετεωρολογικά δεδομένα (Σε πραγματικό χρόνο, ιστορικά)
• Ραντάρ καιρού
• Μετεωρολογικοί Σταθμοί
• Δορυφορικά Δεδομένα
• Κλιματικά δεδομένα (Μηνιαία δελτία μετεωρολογικών παραμέτρων)

					

					
					
				
			

			

			
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκιάθου 2, 546 46, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 2310 413.545|info@3dsa.gr

ΠΙΣΩ